CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại:(0269) 3823604 / 3823606 - Fax:(0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh

I.    Tầm Nhìn

Đến 2020 trở thành một trong những Tổng Công ty lớn nhất trong lĩnh vực năng lượng sạch tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nghiên cứu chuyên sâu và mở rộng đầu tư lĩnh vực năng lượng tái tạo và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

II.   Sứ Mệnh

1.  Sử dụng các nguồn lực hiệu quả, tối ưu hóa giá trị gia tăng cho cổ đông, khách hàng, đối tác và người lao động.

2.  Mang lại thịnh vượng và hạnh phúc cho người lao động, phát huy năng lực sáng tạo, khả năng cống hiến của nhân viên trong môi trường làm việc tối ưu.

3.  Đóng góp tích cực cho địa phương, cộng đồng xã hội, phát triển theo  định hướng bảo vệ môi trường.


 

 

.:: Các tin khác

Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website