CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại:(0269) 3823604 / 3823606 - Fax:(0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn

Chiến Lược Phát Triển

I.   Mục tiêu chiến lược

Trở thành tập đoàn phát triển bền vững, hiệu quả, chuẩn mực với:

1.     Vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng vào năm 2020.

2.     Cổ tức trung bình tối thiểu 20% mỗi năm.

3.     Thu nhập người lao động đạt mức khá cao trong ngành và khu   vực.

II. Chiến lược trọng tâm

1.      Đầu tư hiệu quả.

2.      Vận hành hoàn hảo.

3.       Bền vững tài chính.

III. Chiến lược thực thi

1.     Chiến lược Đầu tư hiệu quả:

1.1.   Tập trung lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề đầu tư sở trường.

1.2.   Đầu tư phát triển dịch vụ thi công xây lắp, bảo dưỡng, vận hành, chế tạo các thiết bị ngành thủy điện và mía đường.

1.3.   Không đầu tư vào các ngành không thuộc sở trường của GEC như đầu tư tài chính ngắn hạn, bất động sản, .... Không ưu tiên đầu tư nếu chiếm tỷ lệ vốn ít, chỉ đầu tư chi phối vào các dự án mới, các doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp định hướng phát triển GEC.

2.     Chiến lược Vận hành hoàn hảo:

2.1.   Đầu tư phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, phát triển đội ngũ quản lý am hiểu địa phương, có tri thức quản lý hiện đại. Phát triển tổ chức theo mô hình holding, trong đó công ty mẹ GEC sẽ đảm nhận các nhiệm vụ chính sau: nghiên cứu dự án cơ hội kinh doanh mới, tuyển dụng đào tạo nhân lực quản lý cho công ty con, xây dựng và điều phối hệ thống thông tin quản lý, phát triển thương hiệu GEC và các công ty con, kiểm soát tính tuân thủ của các công ty con, xây dựng hệ thống văn bản lập quy, điều phối sử dụng nguồn vốn và các nguồn lực khác hiệu quả, hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty con, …

2.2.   Xây dựng hệ thống văn bản lập quy chuẩn mực, vận dụng hiệu quả pháp luật vào thực tế hoạt động của GEC, xây dựng hệ thống tài liệu quản lý doanh nghiệp (văn bản lập quy) chuẩn mực nhất khu vực Tây Nguyên làm nền tảng pháp lý cho mọi hoạt động của CBCNV. Ba bộ máy: quản trị, kiểm soát, điều hành vận hành hài hòa và tuyệt đối minh bạch.

2.3.    Phát triển ứng dụng hệ thống thông tin quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, trong quản trị, điều hành, kiểm soát GEC và các công ty con với quy mô hợp lý, hiệu quả.

3.     Chiến lược Bền vững tài chính:

3.1.    An toàn tài chính trong mọi tình huống kinh tế vỹ mô, thu hút nguồn vốn có chi phí sử dụng vốn thấp và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của cổ đông, của đối tác trong từng dự án hiệu quả an toàn.

3.2.   Kiểm soát rủi ro tài chính, điều phối sử dụng hiệu quả dòng tiền tại GEC và các công ty con.

3.3.   Tối thiểu các “chi phí mất đi”, tăng cường chi các “chi phí đầu tư”.


 

 

.:: Các tin khác

Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website