CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại:(0269) 3823604 / 3823606 - Fax:(0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn

Nguyễn Hân - hannguyen@gmail.com

Câu hỏi:
1. Khi cổ đông muốn thay đổi thông tin (địa chỉ, CMND...) trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thì phải làm thế nào?
2. Khi có những thắc mắc cần giải đáp trong vấn đề cổ phần, cổ phiếu, cổ tức v.v… tôi có thể liên hệ với ai?

Đỗ Thị Ngọc Quyên - quyenng@gmail.com

Câu hỏi:
Công ty GEC tính phí chuyển nhượng và thuế thu nhập trong quá trình chuyển nhượng như thế nào?

Nguyễn Văn An - vanan@yahoo.com

Câu hỏi:
Hiện tại tôi là cổ đông của GEC và tôi có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác thì tôi cần thực hiện thủ tục như thế nào?

 

« Gửi câu hỏi »

« Gửi câu hỏi »
Họ tên:
Email:
Câu hỏi:
   

Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
Đăng ký nhận bản tin
intro so do website