CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại:(0269) 3823604 / 3823606 - Fax:(0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn

GEG_Thông tin cổ đông liên hệ

BỘ PHẬN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG –VPCT GEC
Địa chỉ : Trụ sở CÔNG TY CP ĐIỆN GIA LAI (Lầu 1), 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai
Điện thoại : 0269.2222.170 gặp Ms Điều

Xem tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

Các biểu mẫu đính kèm

Các biểu mẫu đính kèm

Xem tiếp

 

Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website