CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại:(0269) 3823604 / 3823606 - Fax:(0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017

Chưa có thông tin
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016
Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website