CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại:(0269) 3823604 / 3823606 - Fax:(0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn
Báo Cáo Thường Niên 2016

Chưa có thông tin
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI NĂM 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI NĂM 2016
Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website