CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3823604 / 3823606 - Fax: (0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

Công ty cổ phần Điện Gia Lai gửi đến Quý Cơ quan Công bố thông tin về việc:  " BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI  ".

Các File đính kèm:

- Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về việc: "  BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI ". <<xem tại đây>>.

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI (Phần 1). <<xem tại đây>>.

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI (Phần 2). <<xem tại đây>>.

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI (Phần 3). <<xem tại đây>>.

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI (Phần 4). <<xem tại đây>>.

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI (Phần 5). <<xem tại đây>>.

-

 

 

.:: Các tin khác

Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website