CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3823604 / 3823606 - Fax: (0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn

GEC_ Thông báo ngày giao dịch cổ phiếu phát hành thêm.

Thông báo ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016.
Ngày chính thức giao dịch cổ phiếu mới :  21/7/2017
Đối với cổ đông đã lưu ký : Nhận cổ phiếu mới tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán.
+ Đối với cổ đông chưa lưu ký:  Nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần tại : Văn phòng Công ty cổ phần Điện Gia Lai (Lầu 1), 114 Trường Chinh,Tp. Pleiku, Gia Lai.
-     Thời gian nhận sổ :  Từ ngày 14/7/2017 đến ngày 28/7/2017.  <<Chi tiết xem file đính kèm>>

 

 

.:: Các tin khác

Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website