CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3823604 / 3823606 - Fax: (0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn
Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website