CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại:(0269) 3823604 / 3823606 - Fax:(0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn
Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng gió

Đan Mạch với công nghệ và kinh nghiệm hàng đầu thế giới về phát triển điện gió, có thể tiếp tục giúp Việt Nam chuyển giao công nghệ, nâng cao khả năng chuyên môn.
Công ty Cổ Phần Điện Gia Lai sơ kết 6 tháng đầu năm 2013
Ngày 22/07/2013, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm nhằm báo cáo kết quả hoạt động của Công ty...
Thông báo thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2012 (tỷ lệ 18%)
Thông báo thời gian chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2012 (tỷ lệ 18%)
Nghị quyết hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2012
Hội đồng quản trị GEC thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2012 theo nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2013
Ý kiến của HĐQT về việc chào mua công khai của Công ty Đầu tư Tín Việt
Ngày 21 tháng 5 năm 2013, HĐQT GEC đã thông qua biên bản họp số 07/2013/BBH-HĐQT v/v Cho ý kiến đối với đê nghị chào mua công khai của Công ty Đầu tư Tín Việt
Thông báo nhận được hồ sơ chào mua công khai của Công ty cổ phần Đầu tư Tín Việt
Ngày 20/5/2013 GEC nhận được công văn đề nghị và hồ sơ chào mua công khai cổ phần GEC từ Công ty cổ phần Đầu tư Tín Việt
Báo cáo tài chính Quý I năm 2013
Báo cáo tài chính Quý I năm 2013 Công ty CP Điện Gia Lai
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
GEC Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012
GEC Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012
Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website