CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại:(0269) 3823604 / 3823606 - Fax:(0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn
Cơ hội phát triển điện mặt trời

Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời của Chính phủ cùng với sự phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực điện mặt trời với suất đầu tư rẻ hơn đang tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào lĩnh vực này.
Thư mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
Thư mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website