CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại:(0269) 3823604 / 3823606 - Fax:(0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn
Giới thiệu Trung tâm phát triển công nghệ Giới thiệu Trung tâm phát triển công nghệ

Giới thiệu Trung tâm phát triển công nghệ
Thiết kế hệ thống MiniSCADA cho các Trạm thủy điện của GEC
"... xây dựng một phương án khả thi cho hệ SCADA bằng nguồn lực của mình".
Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website