CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại:(0269) 3823604 / 3823606 - Fax:(0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn
Sản xuất thủy điện Sản xuất thủy điện
GEC với chuyên ngành thủy điện và quản lý các nhà máy thủy điện
Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website