CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại:(0269) 3823604 / 3823606 - Fax:(0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn
Sản phẩm bê tông ly tâm Sản phẩm bê tông ly tâm

Công ty TNHH MTV Xây dựng Bê tông Ly tâm Gia Lai là đơn vị trực thuộc Công ty CP Điện Gia Lai hiện đang là một trong những đơn vị hàng đầu tại...
Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website