CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại:(0269) 3823604 / 3823606 - Fax:(0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn
Xí Nghiệp Cơ Điện
Ngày 27/12/2011 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện Gia Lai đã có Quyết định số: 235/2011/QĐ-HĐQT “V/v thành lập Xí nghiệp cơ điện” với tiền thân là Đội Cơ điện.
Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website