CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại:(0269) 3823604 / 3823606 - Fax:(0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn
Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên - Ổn định, Phát triển, Hội nhập
Tiền thân là Công ty Cổ phần IaĐrăng, thành lập từ việc cổ phần hóa Nhà máy thuỷ điện IaĐrăng1 theo quyết định số 1188/QĐ-CT ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai với số vốn điều lệ...
Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website