CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại:(0269) 3823604 / 3823606 - Fax:(0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn
Công ty TNHHMTV XD Bê tông ly tâm Gia Lai - 10 năm phát triển
Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC) là đơn vị sở hữu 100% vốn của Công ty TNHH MTV Xây dựng Bê tông ly tâm Gia Lai (GCC). Công ty TNHH MTV Xây dựng Bê tông ly tâm Gia Lai tiền thân là Xí nghiệp sản xuất Bê tông ly tâm Gia Lai thuộc Công ty Điện Gia Lai (cũ). Hiện nay Công ty là một đơn vị chuyên sản xuất....
Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website