CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3823604 / 3823606 - Fax: (059) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn
Công Ty Cổ Phần Năng Lượng TTC Công Ty Cổ Phần Năng Lượng TTC
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TTC
A: 62 Trần Huy Liệu, P.12, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
T: (+84) 28 6275 4550 - F: (+84) 28 6275 4550
E: info@ttcenergy.vn
W:www.ttcenergy.vn/
Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website