CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại:(0269) 3823604 / 3823606 - Fax:(0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn

Sản xuất thủy điện

GEC với chuyên ngành thủy điện và quản lý các nhà máy thủy điện

 

Năm 1994 xây dựng và quản lý nhà máy Ia Lốp công suất 250 KW, thuộc xã Ia Lốp huyện Chư Prông - Gia Lai.

Năm 1997 Công ty tiếp nhận XN thủy điện Thác Ba với nhà máy thủy điện Thác Ba 300 KW cấp bán điện cho trên 400 hộ thuộc địa bàn thị trấn Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
 

(Ảnh: Nhà máy thủy điện Ayun Hạ)

Năm 1999, Công ty đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Ayun Hạ 3000 KW tại hồ thủy lợi Ayun Hạ lớn nhất Tây Nguyên, đây là nhà máy đầu tiên được xây dựng bằng nguồn vốn tự có của Công ty và do đội ngũ CBCNV Công ty đảm nhiệm trên 50% khối lượng thi công. Nhà máy Ayun Hạ hoàn thành không những đem lại doanh thu trên 10 tỷ đồng mỗi năm mà còn đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, kỹ sư Công ty tự tin trong quá trình đầu tư cho các công trình thủy điện mới khác.

Năm 2000, Công ty đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện IaĐrăng 1, công suất 600 KW thuộc thị trấn Chư Prông, Gia Lai. Nhà máy hoàn thành đưa vào hoạt động từ năm 2002. Năm 2006, nhà máy IaĐrăng 1 được cổ phần hóa và thuộc về Công ty CP IaĐrăng, nay là Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC).

Năm 2003, Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 02 nhà máy thủy điện mới là nhà máy TĐ IaĐrăng 3 (1600 KW) và nhà máy TĐ IaMeur 3 (1800 KW) thuộc xã Ia Boòng, huyện Chư Prông. Vốn đầu tư 02 nhà máy này liên doanh cùng với Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC).

 

Năm 2004, GEC liên doanh với Công ty Điện lực 3 (PC3) cùng hợp tác xây dựng nhà máy thủy điện H’Chan 12 MW tại xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, Gia Lai, tổng số vốn đầu tư trên 120 tỷ đồng, nhà máy hoàn thành và đưa vào khai thác kinh doanh từ năm 2006.

 
(Ảnh: Nhà máy thủy điện Ayun Hạ)

 

Năm 2006, khởi công xây dựng nhà máy thủy điện ĐăkPiHao 2 có công suất 9 MW ở xã Chơ Long, huyện kông chro, tỉnh Gia Lai; tổng vốn đầu tư trên 135 tỷ đồng, đã đưa vào khai thác kinh doanh từ năm 2008.

 

Năm 2007, Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện IaPuch 3 công suất 6,6 MW, thuộc xã IaO, huyện Chư Prông với tổng giá trị đầu tư 115 tỷ đồng, nhà máy hoàn thành đưa vào khai thác kinh doanh từ đầu năm 2009.

 

Hiện nay Công ty Điện Gia Lai đang có 3 nhà máy thủy điện đang xây dựng dở dang là : nhà máy thủy điện H’Mun 16,2 MW với vốn đầu tư 300 tỷ đồng dự kiến quý I-2010 sẽ phát điện hòa lên lưới Quốc gia; nhà máy thủy điện Ayun Thượng 1A (12 MW - vốn đầu tư 290 tỷ đồng) và nhà máy thủy điện Đăk H’Nol (2,2 MW - vốn đầu tư 45 tỷ đồng). Các nhà máy này đang được tiến hành thi công và sẽ hoàn thành từ năm 2010 - 2011.
Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website