CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại:(0269) 3823604 / 3823606 - Fax:(0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn

Sản xuất đường tinh luyện

Nhà máy đường AyunPa trước đây thuộc tập đoàn BourBon Pháp đầu tư với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay; nằm trên địa bàn huyện AyunPa, nhà máy có vùng nguyên liệu rộng lớn đảm bảo cho SX cùng cơ sở hạ tầng & giao thông thuận tiện giúp nhà máy có nhiều điều kiện để phát triển mạnh trong tương lai.

 

Với phần vốn sở hữu 53%, GEC đã chủ trương đầu tư phát triển mạnh Cty CP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai, trong đó chú trọng đầu tư vùng nguyên liệu để tăng năng suất sản lượng mía, nâng cấp tăng công suất nhà máy đường và phát triển nhiệt điện cùng các sản phẩm phụ kèm theo.

 

1. Sản phẩm mía đường
1.1 Đầu tư cây giống và tăng diện tích mía
Đầu tư vùng nguyên liệu thông qua phát triển giống mía mới cho năng suất cao hơn đạt từ 70-120 tấn mía cây/ha; đẩy mạnh cơ giới hóa vào các khâu làm đất, làm cỏ và thu hoạch. Diện tích vùng nguyên liệu mía của nhà máy niên vụ 2009-2010 đạt gần 5000 ha, năm 2011 GEC chủ trương nâng diện tích lên trên 6000 ha đạt sản lượng 300 ngàn tấn mía cây nguyên liệu.

 

1.2 Sản xuất đường kết tinh
Năm 2010, nhà máy nâng công suất ép từ 1800 tấn lên 2500 tấn mía/ngày. Kế hoạch năm 2011 sẽ nâng công suất lên 3500 tấn mía/ngày.
Sản lượng đường kết tinh năm 2009 đạt: 19800 tấn
KH sản lượng đường kết tinh năm 2010 đạt: 23000 tấn
KH sản lượng đường kết tinh năm 2011 đạt: 28000 tấn
Sản phẩm đường của nhà máy được thị trường ưa chuộng và tiêu thụ mạnh.

 

2. SX Nhiệt điện
Cùng với sản phẩm mía đường, khối lượng bả mía sau khi ép được đưa vào SX nhiệt điện. Năm 2009, song song với nâng công suất ép mía GEC đã nâng công suất nhiệt điện. Công suất nhiệt điện hiện nay đạt 12 MW tăng hơn 9 MW so với trước đây.
Điện nhà máy SX ra được hòa lưới Quốc gia và bán theo hợp đồng ký kết với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Kế hoach từ năm 2011 khi công suất ép mía nâng lên 3500 tấn mía/ngày; Công ty sẽ nâng cấp nhiệt điện đạt mức 18 MW.

 

3. SX khác
3.1 SX cơ khí phục vụ nông nghiệp
Phân xưởng cơ khí được đầu tư để sản xuất những máy móc, thiết bị phục vụ cho vùng nguyên liệu của nhà máy, đồng thời phục vụ cho SX nông nghiệp như: máy trồng mía, máy làm cỏ mía, máy thu hoạch (mía & lúa)...

 

3.2 SX phân bón
Nhà máy SX phân vi sinh từ bả bùn, tro nhiệt điện...
Đề tài thiết kế do Trường Đại học Bách khoa thực hiện.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm nhà máy thủy điện Ayun Hạ
Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website