CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại:(0269) 3823604 / 3823606 - Fax:(0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn
Văn hóa doanh nghiệp \ Tổ Chức Đảng - Đoàn Thể
Đảng Bộ GEC 05 năm xây dựng và phát triển
Đảng Bộ GEC 05 năm xây dựng và phát triển
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2012
Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website