CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại:(0269) 3823604 / 3823606 - Fax:(0269) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn
Văn hóa doanh nghiệp \ Văn Hóa Công Ty
Quy chế về sự phối hợp giữa GEC với tổ chức Đảng ủy và đoàn thể.
Quy chế về sự phối hợp của GEC với tổ chức Đảng ủy và đoàn thể.
Quy chế thực hiện dân chủ tại GEC
Quy chế thực hiện dân chủ tại GEC
Văn hoá GEC
Văn hoá GEC
Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website