Đăng nhập

Công ty thành viên liên kết

 • Công ty CP Thủy điện Gia Lai

  Địa chỉ:114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Tp. PleiKu, Tỉnh Gia Lai
  Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
  www.ghc.vn
 • Công ty CP Thủy điện Kênh Bắc Ayun Hạ

  Địa chỉ: 114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Tp. PleiKu, Tỉnh Gia Lai
  Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
 • Công ty TNHH MTV Cơ điện & Xây lắp Gia Lai

  Địa chỉ: 114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Tp. PleiKu, Tỉnh Gia Lai
  Lĩnh vực hoạt động:
  - Gia công, lắp đặt trọn bộ thiết bị cơ khí
  - Thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc nhà máy thủy điện vừa và nhỏ; xây dựng các công trình thủy lợi; xây dựng dân dụng, đường giao thông; xây lắp đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110 kV.
  www.gccgialai.vn
 • Công ty TNHH MTV Tư vấn và PTNL Gia Lai

  Địa chỉ: 114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Tp. PleiKu, Tỉnh Gia Lai
  Lĩnh vực hoạt động:
  - Tư vấn thiết kế xây dựng, giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, thủy điện;
  - Tư vấn thiết kế cơ điện công trình;
  - Tư vấn giám sát công trình lắp đặt thiết bị công trình điện;
  - Tư vấn thiết kế hệ thống điện, đường dây và trạm biến áp,
 • Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Lộ

  Địa chỉ: 189 Phạm Văn Đồng - Phường Vỹ Dạ - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế
  Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện