Đăng nhập

Trách nhiệm xã hội

Bên cạnh những thành quả đã đạt được trong sản xuất kinh doanh cũng như đóng góp cho ngân sách nhà nước, trong thời gian qua từ lãnh đạo đến người lao động tại GEC luôn nhận thức rõ việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện đó là trách nhiệm của một doanh nghiệp đối với cộng đồng nhằm thể hiện nét văn hóa đẹp của người lao động GEC sống và làm việc nghĩa tình, nhân ái, biết chia sẻ với nhân dân địa phương, quyết tâm xây dựng một mô hình doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, thực thi có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về công tác xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững thông qua các chương trình từ thiện, an sinh xã hội trên phạm vi tỉnh Gia Lai, góp phần làm cuộc sống thêm tốt đẹp, vì đất nước Việt Nam giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc. Ngoài ra, Công ty CP Điện Gia Lai còn phát động phong trào như sau:
  • "Hiến máu nhân đạo" - một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người và là truyền thống tương thân tương ái "Lá lành đùm lá rách" của người dân Việt Nam, đây cũng chính là một trong những hoạt động hướng tới mục tiêu "Vì sức khỏe cộng đồng"…;
  • Tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên người lao động tại Công ty có hoàn cảnh khó khăn và bị bệnh hiểm nghèo;
  • Hỗ trợ chăn đắp tình thương cho công nhân ở trong vùng rừng núi xa xôi của GEC còn gặp nhiều khó khăn;
  • Các hoạt động tri ân đền ơn, đáp nghĩa đối với gia đình các cán bộ nhân viên thuộc diện gia đình chính sách, người có công cách mạng….;
  • Công đoàn Công ty tổ chức quyên góp ủng hộ chương trình biển đảo, Trường Sa – Hoàng Sa, mái ấm công đoàn, mùa xuân chiến sỹ…. Cùng với nhiều hoạt động có ý nghĩa khác đã và đang triển khai, tấm lòng sẻ chia cùng cộng đồng, xã hội của Công ty đang tiếp tục lan tỏa ngày càng rộng rãi, khẳng định nét đẹp văn hóa.

Những đóng góp to lớn của Công ty trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ góp phần tăng thu ngân sách mà còn tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đảm bảo cân đối ngân sách và các nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và chính sách an sinh xã hội của tỉnh.