Đăng nhập

Về Tập đoàn TTC

TTC là Tập đoàn tư nhân đa ngành, hoạt động chuyên nghiệp tại các lĩnh vực Bất động sản - Năng lượng - Mía đường - Nông Sản - Giáo dục - Du lịch, trong đó Năng lượng là một trong những ngành mũi nhọn của TTC. Hiểu rõ Năng lượng là nhu cầu, TTC đang từng bước trở thành một trong những nhà phát triển năng lượng tái tạo kiểu mẫu tại Việt Nam.

TTC xác định các giá trị cốt lõi của mình là: Đồng hành hiệu quả cùng đối tác bằng cam kết phát triển - Đáp ứng nhu cầu bằng chất lượng và sự cạnh tranh; rất AM HIỂU địa phương - Luôn SÂU SÁT thị trường - CẢM cộng đồng cùng trách nhiệm". TTC xem đây là định hướng xuyên suốt để Tập đoàn tiếp tục tự hoàn thiện và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tối đa hóa hiệu quả hoạt động. Cùng với mục tiêu và kỳ vọng phía trước, với tính năng động sáng tạo và ý chí vượt lên chính mình của đội ngũ Lãnh đạo và CBNV, tất cả sẽ là ngọn lửa để đưa TTC tiếp tục kiện toàn và phát triển để “Biến khát khao thành hiện thực – biến nỗ lực Thành Thành Công”.