Đăng nhập

Thông tin báo chí

Hiện thực hóa “giấc mơ” điện gió: Khó có ló khôn?
Hiện thực hóa “giấc mơ” điện gió: Khó có ló khôn?

Theo Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch điện VII Điều chỉnh) do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 18/3/2016, mục tiêu đặt ra là đưa tổng công suất nguồn điện gió từ mức 140 MW (thời điểm 2016) lên khoảng 800 MW vào năm 2020, khoảng 2.000 MW vào năm 2025 và khoảng 6.000 MW vào năm 2030

  • 19/06/2018
Ngành điện trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung
Ngành điện trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung

Theo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII), đến năm 2020 tổng công suất nguồn của hệ thống điện quốc gia cần đạt 60.000 MW, tới năm 2025 là 96.000 MW và tới năm 2030 là 130.000 MW

  • 13/06/2018
Chấp thuận đầu tư dự án điện mặt trời LIG - Quảng Trị
Chấp thuận đầu tư dự án điện mặt trời LIG - Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định chấp thuận cho Công ty CP LICOGI 13 đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời LIG - Quảng Trị, với công suất thiết kế 49,5 MWp, sản lượng điện 67.960 MWh/ năm.

  • 13/06/2018
Điện gió vẫn chưa bay
Điện gió vẫn chưa bay

Với tổng công suất 197MW, thị trường điện gió Việt Nam mới chỉ đang ở giai đoạn phát triển sơ khai.

  • 11/06/2018