Đăng nhập

Thông tin báo chí

2017 - năm của năng lượng sạch, công nghệ xanh
2017 - năm của năng lượng sạch, công nghệ xanh

Khi thế giới ngày càng đối mặt nhiều hơn với thảm họa thiên tai, các giải pháp công nghệ xanh, năng lượng sạch đang trở thành xu thế không thể đảo ngược.

  • 12/03/2018
Việt Nam cần trở thành mô hình của các quốc gia khác về năng lượng tái tạo
Việt Nam cần trở thành mô hình của các quốc gia khác về năng lượng tái tạo

“Giải pháp chống biến đổi khí hậu là sử dụng năng lượng thông minh bằng việc đưa ra các quyết định phù hợp đắn trong đầu tư cho tương lai", nguyên Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry nhấn mạnh.

  • 02/03/2018
Khai thác năng lượng xanh - hướng đi bền vững phát triển kinh tế
Khai thác năng lượng xanh - hướng đi bền vững phát triển kinh tế

Xu hướng đầu tư và khai thác sử dụng năng lượng tái tạo hướng tới nền kinh tế tăng trưởng bền vững đã được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện.

  • 23/01/2018
Việt Nam phát triển ngành năng lượng bền vững
Việt Nam phát triển ngành năng lượng bền vững

TP.HCM mong muốn hợp tác với Đan Mạch thông qua nhiều dự án cụ thể về bảo vệ môi trường, phát triển đô thị

  • 12/12/2017