Đăng nhập

Thông tin báo chí

Đầu tư năng lượng mặt trời tại Việt Nam ngày càng hấp dẫn
Đầu tư năng lượng mặt trời tại Việt Nam ngày càng hấp dẫn

Việt Nam đang chứng kiến sự "khao khát" ngày càng lớn của các công ty và nhà đầu tư quốc tế tham gia vào thị trường kinh doanh năng lượng mặt trời.

  • 27/11/2017