Đăng nhập

Thông tin báo chí

Nhiều sự kiện được tổ chức trong Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2018
Nhiều sự kiện được tổ chức trong Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2018

Sáng nay (23/8), tại TP. HCM đã diễn ra Hội thảo "Tháo gỡ rào cản góp phần thực thi chính sách về phát triển năng lượng tái tạo", một trong những hoạt động trong Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2018.

  • 26/08/2018
Đẩy mạnh tăng nguồn cung từ năng lượng tái tạo
Đẩy mạnh tăng nguồn cung từ năng lượng tái tạo

Theo dự báo, giai đoạn thiếu điện trầm trọng nhất có thể rơi vào khoảng 2 - 3 năm tới. Đây là thách thức rất lớn khi các nguồn nhiệt điện, thủy điện đã cạn kiện. Chính vì vậy, việc tăng nguồn cung từ năng lượng tái tạo cần phải đẩy mạnh hơn trong thời gian tới.

  • 26/08/2018
Nhìn lại 1 năm phát triển điện Mặt Trời tại Việt Nam
Nhìn lại 1 năm phát triển điện Mặt Trời tại Việt Nam

Ngoài ra, lượng điện Mặt Trời dư thừa có thể được đem bán, hoặc sử dụng cho nhiều mục đích xã hội khác, góp phần bảo vệ môi trường.

  • 26/08/2018
“Làn sóng” đầu tư năng lượng tái tạo tiếp tục đổ bộ vào Việt Nam
“Làn sóng” đầu tư năng lượng tái tạo tiếp tục đổ bộ vào Việt Nam

Theo Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030, Việt Nam sẽ đẩy nhanh phát triển nguồn điện sản xuất từ năng lượng tái tạo và giảm tỷ trọng thủy điện.

  • 22/08/2018