Đăng nhập

Thông tin công ty

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG, MỞ THẦU GÓI THẦU CẢI TẠO ĐẬP THỦY ĐIỆN ĐA KHAI

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai đã phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu Cải tạo đập thuỷ điện Đa Khai vào ngày 22/04/2019 với nội dung đóng mở thầu như sau:

- Thời điểm đóng thầu: 8h30 ngày 03/05/2019

- Thời điểm mở thầu: Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 9h00 ngày 03/05/2019
 

Nay Công ty xin gia hạn thời điểm đóng mở thầu như sau:

- Thời điểm đóng thầu: 8h30 ngày 10/05/2019

- Thời điểm mở thầu: Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 9h00 ngày 10/05/2019Các nội dung khác vẫn giữ nguyên không thay đổi so với hồ sơ đã đăng tải. Hồ sơ chi tiết vui lòng xem tại đây.


Công ty Cổ phần Điện Gia Lai kính mời các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây.