Đăng nhập

Thông tin công ty

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN QUY MÔ NHỎ

Công ty cổ phần Điện Gia Lai trân trọng thông báo đến nhà đầu tư nội dung sau: Cuộc chào bán đấu giá các tài sản thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Điện Gia Lai theo thông báo ngày 22/07/2019 không đủ điều kiện tổ chức.