Đăng nhập

Thông tin công ty

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN QUY MÔ NHỎ

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản và cổ phần tại các nhà máy thủy điện quy mô nhỏ đang vận hành, cụ thể như sau: 

1. Tài sản bán thanh lý và giá khởi điểm:

- Tài sản 1: Cổ phần không bị hạn chế chuyển nhượng:

 • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thuỷ điện Kênh Bắc – Ayun Hạ
 • Vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng
 • Số lượng cổ phần chào bán: 588.000 cổ phần (tương ứng 65,33% số lượng cổ phần đang lưu hành)
 • Hình thức chào bán: chuyển nhượng cổ phần
 • Giá khởi điểm: 34.000 VND/CP, tương ứng giá trị khởi điểm là 19.992.000.000VND
 • Số tiền đặt cọc: 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm

- Tài sản 2: 04 nhà máy thuỷ điện quy mô nhỏ

 • Tên các nhà máy thuỷ điện: Ia Drang 1 (0,6MW) , Ia Drang 2 (1,2MW), Ia Drang 3 (1,6MW) và Ia Meur 3 (1,8MW)
 • Địa điểm xây dựng: Huyện ChưPrông, Tỉnh Gia Lai
 • Hình thức chào bán: chuyển nhượng tài sản
 • Giá khởi điểm: 184.600.000.000 VND (tương ứng 35,5 tỷ đồng/MW)
 • Số tiền đặt cọc: 10% giá trị tính theo giá khởi điểm

 

2. Nguồn gốc tài sản: là tài sản hợp pháp của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.

 

3. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín, ghi giá bỏ thầu và đàm phán trực tiếp với chủ đầu tư.

 

4. Đối tượng tham gia đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư có quan tâm (các quy định cụ thể theo Quy chế đấu giá đính kèm). Các nhà đầu tư có thể đăng ký đấu giá cả hai tài sản hoặc 01 trong hai tài sản chào bán theo mục 1.

 

5. Địa điểm, thời gian đăng ký và xem tài sản:

- Thời gian đăng ký và xem tài sản: từ ngày 22/07/2019 đến hết ngày 25/07/2019

- Địa điểm tài sản:

 • NMTĐ Ia Đrăng 1: Xã Ia Đrăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
 • NMTĐ Ia Đrăng 2: Xã Ia Đrăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
 • NMTĐ Ia Đrăng 3: Xã Ia Bòong huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
 • NMTĐ Ia Meur 3: Xã Ia Bòong huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
 • NMTĐ Kênh Bắc – Ayun Hạ: Xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

- Thời gian xem tài sản:

 • Đợt 1: từ 8h00 – 17h00 ngày 24/07/2019
 • Đợt 2: từ 8h00 – 17h00 ngày 25/07/2019

- Đầu mối tiếp nhận đăng ký xem tài sản: đăng ký thông qua việc gửi email/giấy đề nghị xem tài sản đến Bà Nguyễn Thị Dung - Trưởng Phòng HCQT – ad.mgr@geccom.vn

 

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, tiền đặt cọc:

- Thời gian nộp hồ sơ và tiền đặt cọc: Trước 17h00 ngày 26/07/2019

- Nộp tiền đặt cọc:

 • Hình thức nộp tiền đặt cọc: chuyển khoản vào tài khoản Công ty

Tên TK    : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

Số TK      : ‎0291000001533 Tại NH VietComBank - CN Gia Lai

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá tài sản

 • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính Quản trị Công ty CP Điện Gia Lai
 • Đầu mối tiếp nhận hồ sơ:

Bà Nguyễn Thị Dung - Trưởng Phòng HCQT – Trưởng Phòng HCQT – ad.mgr@geccom.vn

 • Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
  • Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu);
  • Bản sao photocoppy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD của người/tổ chức đăng ký tham gia đấu giá;
  • Bảo sao giấy nộp tiền đặt cọc.

 

7. Thời gian nộp phiếu tham gia đấu giá: Trước 17h00 ngày 31/07/2019

 

8. Thời gian tổ chức đàm phán việc chuyển nhượng: Ngày 01/08/2019 (gửi Thư mời thông báo trực tiếp đến nhà đầu tư đáp ứng điều kiện)

 

9. Thời gian nộp tiền mua tài sản, hoàn trả tiền đặt cọc, làm hồ sơ chuyển nhượng: theo Quy chế đấu giá

 

10. Mọi thắc mắc xin mời liên hệ với Đầu mối thông tin để được giải đáp:

Đầu mối liên hệ trao đổi về thông tin các nhà máy:

Đầu mối liên hệ trao đổi về thông tin hồ sơ tham gia đấu giá:

 

(*) Quy chế bán đấu giá vui lòng xem tại đây.