Đăng nhập

Thông tin công ty

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH GÓI THẦU CẢI TẠO ĐẬP THUỶ ĐIỆN ĐA KHAI

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai có kế hoạch thi công gói thầu: Cải tạo đập thuỷ điện Đa Khai theo hình thức chào hàng cạnh tranh, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng thương mại. Công ty Cổ phần Điện Gia Lai kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh thi công gói thầu nêu trên.

Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Công ty Cổ phần Điện Gia Lai – 114 Trường Chinh – TP Pleiku – Gia Lai; Điện thoại: 02693.823.604; Fax: 02693.826.365 Nhà thầu sẽ được cung cấp miễn phí 01 bộ hồ sơ yêu cầu.

Thời gian cung cấp hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh từ  09 giờ, ngày 22 tháng 04 năm 2019 đến 17 giờ 00, ngày 23 háng 04 năm 2019 (theo giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh sẽ được đóng thầu vào lúc 8h30 ngày 03/05/2019 và được mở công khai vào lúc 09h00, ngày 03 tháng 05 năm 2019 (giờ Việt Nam) tại văn phòng Công ty cổ phần Điện Gia Lai – 114 Trường Chinh – TP Pleiku – Gia Lai.      

Hồ sơ chi tiết vui lòng xem tại đây.

Bản vẽ thiết kế đập thủy điện Đa Khai vui lòng xem tại đây.