Đăng nhập

THỦY ĐIỆN

Thủy Điện

Qua hơn 28 năm đầu tư xây dựng và vận hành các dự án Thủy điện, hiện GEC sở hữu trực tiếp nhiều dự án nhà máy thủy điện tiềm năng với công suất lớn tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng thời thực hiện xây dựng, nâng cấp nhiều tuyến đường dây, trạm biến áp và các công trình năng lượng khác.

     14 Dự án Thủy điện

   Tổng công suất xấp xỉ đạt 85 MW

 

 

STT

Nhà máy thủy điện

Năm vận hành

Chi nhánh

Công suất (MW)

 1.  

Ayun Hạ

2001

Ayun Hạ

18

 1.  

ĐăkPiHao 1

2014

 1.  

ĐăkPiHao 2

2008

 1.  

Kênh Bắc

1994

 1.  

Ayun Thượng

2011

MangYang

 

40,2

 

 1.  

H'Chan

2006

 1.  

H'Mun

2010

 1.  

Đa Khai

2010

Lâm Đồng

8,1

 1.  

Thượng Lộ

09/2015

Thừa Thiên Huế

6

 1.  

Ia Đrăng 1

2003

ChưPrông

11,8

 1.  

Ia Đrăng 2

2002

 1.  

Ia Đrăng 3

2005

 1.  

Ia Meur 3

2005

 1.  

Ia Púch 3

2009

 

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật của Công ty luôn được chú trọng và không ngừng phát triển trong những năm qua. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã nghiên cứu chế tạo và cung cấp cho các nhà máy thủy điện nhiều sản phẩm như: tủ bảng điện, tủ nạp Acquy và các hệ thống điều khiển tự động, phát triển thêm lĩnh vực thí nghiệm điện đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 đã được văn phòng công nhận chất lượng cấp chứng nhận hợp chuẩn (VILAS 878).

Hiện nay GEC không ngừng tìm kiếm, M&A các thủy điện vừa và nhỏ, mở rộng quy mô hoạt động hướng đến tương lai phát triển bền vững đồng bộ các loại hình năng lượng.

THỦY ĐIỆN KHÁC

 • Nội dung đang được cập nhật