icon

Dịch vụ khác

Liên hệ tư vấn

1. Dịch vụ kỹ thuật ở các Nhà máy Thủy điện

 • Cung cấp tủ điều khiển kích từ và các tủ bảng điện
 • Cung cấp các thiết bị cơ khí thủy công.
 • Thi công lắp đặt thiết bị cơ điện và trạm biến áp.
 • Bảo trì và sửa chữa định kỳ các thiết bị cơ điện.
 • Khắc phục sự cố cơ điện xảy ra trong quá trình vận hành.
 • Tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công.

 

2. Hoạt động kỹ thuật tiêu biểu trong năm

 • Tham mưu các vấn đề liên quan đến công tác kỹ thuật của GEC, đồng thời đề xuất các giải pháp tối ưu hóa hoạt động vận hành nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động.
 • Giám sát và phối hợp công việc với các Nhà máy Điện để đảm bảo thiết bị sẵn sàng và vận hành xuyên suốt.
 • Giám sát và phối hợp thực hiện kế hoạch sửa chữa hàng năm với chi phí tối ưu, linh hoạt thời gian nhằm giảm tổn thất về doanh thu phát điện.
 • Giám sát hoạt động sản xuất và vận hành các Nhà máy Thủy điện của GEC đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngành Điện. Hướng đến hoàn thành mục tiêu Doanh thu từ hoạt động kinh doanh điện hàng năm.
 • Phối hợp kỹ thuật, giám sát và kiểm tra định kỳ các Nhà máy Thủy điện
 • Hoàn thành thực hiện cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các khách hàng nội bộ và bên ngoài. Doanh thu cung cấp dịch vụ cho khách hàng năm 2023 đạt 5,3 tỷ đồng.

 

3. Công nghệ, cải tiến và hợp lý hóa sản xuất

 • Tiếp tục thực hiện các giải pháp công nghệ, các phương án cải tiến và hợp lý hóa sản xuất để giảm chi phí trong quá trình vận hành các Nhà máy Thủy điện.
 • Chủ động trong công tác sửa chữa các thiết bị dự phòng, đảm bảo thay thế trong trường hợp thiết bị hư hỏng và giảm thời gian dừng máy.
 • Rà soát, hiệu chỉnh chỉnh các văn bản lập quy để hỗ trợ công tác vận hành ở các Nhà máy điện được đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật và theo quy định của Nhà nước.
 • Đối với Thủy điện và Điện Mặt trời: GEC có kinh nghiệm nhiều năm trong trong quá trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa các Nhà máy Điện. Đồng thời, GEC đã hoàn toàn chủ động về công nghệ.
 • Đối với mảng Điện Gió, Điện Sinh khối và Hydrogen: Với lợi thế có đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, GEC tích cực tìm hiểu và nắm bắt các công nghệ mới này.

 

4. Hoạt động đào tạo kỹ thuật

 • Đội ngũ kỹ thuật được đào tạo hàng năm, để nắm bắt các công nghệ mới, được cập nhật kiến thức và kỹ năng cần thiết, từng bước phát triển đội ngũ kỹ sư lành nghề đảm bảo công tác quản lý vận hành nội bộ và hướng đến cung cấp dịch vụ ra bên ngoài.
 • Hoàn thành thực hiện khóa đào tạo an toàn điện định kỳ hàng năm cho 330 cán bộ nhân viên của GEC và Công ty thành viên. Đồng thời tham gia các khóa đào tạo do GEC tổ chức. Qua những khóa đào tạo này, đội ngũ kỹ sư và công nhân vận hành các Nhà máy được cập nhật những thông tin và kiến thức mới.

Các dịch vụ Kỹ thuật